UNİVERSAL YGM LTD. ŞTİ

19.01.2008 tarıh 26761 sayılı Resmı Gazetede de yayınlanan 60 seri nolu Tebliğ ve 29.05.2008 tarıh 26890 sayılı Resmı Gazetede yayınlanan 1 Seri nolu Tebliğe istinaden, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Yetki Belgesi’ne sahip olan gümrük müşavirlerinin bir araya gelmesi ile kurulan UNİVERSAL YGM LTD 5 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortaklığı ile, 05.05.2011 tarih 27925 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2 Seri Nolu Tebliğ’de belirtilen yetki ve sorumluluklar kapsamında öngörülen tespit ve incelemeleri yasalara uygun ve istenildiği şekilde sürdürmektedir.

Şirketimiz, Gümrük Müsteşarlığı’nda görev yaptıktan sonra Yetki belgesi alan müşavirler ile Gümrük Müşaviri olarak çalışıp Yetki Belgesi alan müşavirlerden  oluşmaktadır.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğine ilişkin mevzuatta öngörülen tespitler ile diğer işlemlere yönelik hizmetten faaliyetleri etkilenecek, elde edeceğimiz sonuçlardan memnun kalacak, sunduğumuz hizmeti talep edecek ve önemseyecek dış ticaret erbabına hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

İGMD etik beyanı için tıklayınız.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK DEĞERLERİ BEYANNAMESİ 

• Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

 

• Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.

• İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.

• Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.

• Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

• Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.

• Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız.

• İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

• Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.

• Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz.

• Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

• İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.

• Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

• Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.

• Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.

• Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

• Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.

• Meslek Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.

• Meslek unvanımız dışında geçmiş unvanımızı kullanmayacağımızı beyan ve kabul ederiz.